Alcoholverslaving in cijfers

Alcoholverslaving is een serieus probleem in Nederland. De cijfers in algemene zin liegen er niet om. We hebben ook eens gekeken hoe die cijfers er nu uit, hoeveel we drinken en wat we drinken. Op welke leeftijd drinken we nog en hoeveel. Hoeveel mensen maken gebruik van de verslavingszorg. Hoeveel mensen komen door de alcohol in het ziekenhuis of zelfs nog erger hoeveel mensen komen te overlijden. Interessante cijfers waarvan we er een aantal op een rijtje hebben gezet.

Feiten en trends

Acht op de tien Nederlanders drinken nog tot op hoge leeftijd, vanaf 75 jaar neemt het aantal drinkers af.
Per hoofd van de bevolking (vanaf 0 jaar) wordt gemiddeld 65 liter bier, 19 liter wijn en 3,3 liter gedistilleerd gedronken.
Het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken is gedaald van 66 naar 45%.
De naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor verkoop van alcoholhoudende dranken is sterk verbeterd. Maar toch slagen nog teveel aankooppogingen.
Het aantal personen bij de primaire verslavingszorg is stabiel, het aantal van 55 jaar en ouder stijgt iets.
Het aantal jongeren dat met overmatig drankgebruik in het ziekenhuis wordt opgenomen stijgt met ongeveer 20%.

Alcoholgebruik algemene bevolking

Ruim 80% van de bevolking van 18 jaar en ouder had wel eens alcohol gehad
Meer mannen dan vrouwen drinken, boven de 18 jaar bij de mannen is dat 86% en bij de vrouwen 76%.
In de leeftijdscategorie 20 t/m 24 wordt het meest gedronken 87,1%
Onder de hoogopgeleiden wordt meer gedronken dan onder laagopgeleiden.
Het gemiddeld aantal glazen alcohol per dag ligt op ongeveer 1,5 glazen
Mannen drinken dan weer 1,7 glazen en vrouwen 1,0 glas gemiddeld per dag.

Hulpvragen verslavingszorg

In 2015 kwamen er 65.000 hulpvragen waarvan 30.000 met een primaire alcoholhulpvraag.
Van deze groep was 30% vrouw
De gemiddelde leeftijd van de hulpvragers was 46 jaar
De groep hulpvragers onder 25 jaar is maar 5%.
Het aantal ouderen (55+) met een hulpvraag bedraagt 28%

Sterftecijfer in verband met alcohol

In 2014 stierven er 882 personen door alcohol als primaire doodsoorzaak.
Bij 17% hiervan ging het om schadelijk gebruik, 46% ging het om leveraandoeningen
Alcoholsterfte kwam in de leeftijdscategorie 55 t/m 69 jaar de meeste waren mannen
Sterfte als gevolg van alcohol wordt niet altijd herkend dus de cijfers weerspiegelen waarschijnlijk niet de hele werkelijkheid.
De sterftecijfers geven de primaire doodsoorzaak aan. De secundaire alcoholsterfte ligt veel hoger, dan worden ook de dodelijk slachtoffers in het verkeer als gevolg van alcoholmisbruik meegeteld.