Wat is een alcoholverslaving?

Alcoholverslaving of alcoholisme is vaak een aandoening die van kwaad tot erger wordt. Af en toe een drankje, zo begint het meestal. Maar soms neemt na verloop van tijd de frequentie van het drinken toe. De gebruiker komt er na verloop van tijd achter dat hij of zij niet meer goed functioneert zonder drank. Het gedrag wordt steeds meer door het gebruik van drank beïnvloed. Dit gaat vaak gepaard met plichtsverzuim, verwaarlozing, ruzie en geheugenstoornissen.

Veel voorkomend

De meest voorkomende verslaving is wel de alcoholverslaving, deze verslavingsvorm komt in alle lagen van de bevolking voor. Alcohol heeft een brede maatschappelijke acceptatie, en daarom is de grens tussen probleemdrinken en verslaving moeilijk aan te geven. Alcoholisme is een aandoening die vaak wordt onderschat, het moet eigenlijk gezien worden als een slopende ziekte. Alcoholverslaving kan leiden tot geestelijk en lichamelijk verval en in sommige gevallen kan het leiden tot de dood.

Kenmerken en oorzaken alcoholisme

Het klinkt misschien vreemd maar alcoholisme kan ook een erfelijke factor hebben. Als verslavingsgedrag in de familie voorkomt heeft een kind ook grote kans om op latere leeftijd alcoholverslaafd te raken. Verslaving kan ook te maken hebben met de opvoeding, als het kind opgroeit in een omgeving waar veel alcohol wordt gedronken. De drempel is dan lager voor een kind om later ook te gaan drinken. Andere symptomen die een rol kunnen spelen zijn stress, depressiviteit en onzekerheid. Na verloop van tijd treedt er ook gewenning op, het effect van dezelfde hoeveelheid alcohol wordt minder. Maar ook een druk sociaal leven kan van invloed zijn, bijvoorbeeld borrels op het werk, drinken na trainingen en wedstrijden.

Wanneer is er sprake van alcoholverslaving

Van een verslaving is sprake als iemand meer drinkt dan de normale hoeveelheid. Als je dus meer drinkt dan 2 tot drie alcohol consumpties per dag of een grote hoeveelheid één keer per week dan kan er sprake zijn van verslaving. Maar er zijn meerdere criteria voor verslaving deze zijn:

Je hebt geen regie meer over de hoeveelheid of gewoonte
De gevolgen zijn zo verstrekkend dat je niet meer normaal kunt functioneren

Er zijn ook verschillende symptomen waaraan je kunt zien of er sprake is van een drankprobleem of verslaving. Enkele van die symptomen zijn:

Geheugenverlies
Groter tolerantie voor alcohol
Te laat komen op je werk of afspraken niet nakomen.
Het sociale leven wordt steeds minder waardoor de eenzaamheid groter wordt.
Vaak erg slecht slapen
Het ontkennen van een alcoholprobleem
Drinken om depressieve gevoelens te laten verdwijnen
Allerlei medische problemen
Drinken om afkickverschijnselen als trillen of angst te verminderen

Als je een aantal van deze symptomen bij jezelf of bij iemand anders gaat waarnemen is het echt tijd voor actie. Schakel dan hulp in bijvoorbeeld via de verslavingszorg. De hulp wordt meestal wel vergoed door je zorgverzekeraar.